Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Zveřejnění..Návrhu závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2017"

Obracíme se na Vás s žádostí o zveřejnění závérečného účtu po dobu nejméně l5 dnů
přede dnem jeho projednání na zasedání valné hromady svazku obcí EKOSO, a to na úřední
desce obecního/městského úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vzhledem k platnosti § 5 odst. 3 zákotn ě.23l20l7 Sb. je termín sejmutí nejdříve v den konání
zasedání VH svazku obcí EKOSO, ktery je stanoven na 5. června2018.

8. 5. 2018 Zobrazit více

Stránka

  • 1